blokje

Welkom in de website

Actioma is een landelijke organisatie gericht op de maatschappelijke activering van vrijwilligers (met name uit levensbeschouwelijke kring) en maakt deel uit van een netwerk van professionals (consulenten maatschappelijk activeringswerk) die deze vrijwilligers begeleiden. De activiteiten van deze professionals zijn gericht op de maatschappelijke activering van weerbare burgers om zich in te zetten voor kwetsbare groepen. Daarnaast kunnen ook professionele hulpverleners in bijvoorbeeld sectoren als gezondheidszorg en onderwijs gebruik maken van de expertise die door het maatschappelijk activeringswerk is ontwikkeld op specifieke terreinen, zoals bijvoorbeeld de armoedeproblematiek.

Actioma is geworteld in het katholiek maatschappelijk activeringswerk. Binnen het netwerk van katholieke organisaties voor maatschappelijk activeringswerk vervult Actioma alleen een faciliterende rol. Het uitvoerende werk wordt gedaan door de regionale m.a.-organisaties. Bent u geïnteresseerd in het katholiek maatschappelijk activeringswerk in uw regio en wilt u daar graag meer over weten: klik dan op "netwerk", daar vindt u de adresgegevens en toegang tot de websites van de instellingen voor meer informatie over hun programma's.

Actioma staat open voor (samenwerking met) andere organisaties en instellingen die actief betrokken zijn bij het doen van onderzoek en het uitvoeren van ontwikkelingswerk met betrekking tot vraagstukken van uitsluiting en achterstelling en het mobiliseren van vrijwilligers daarop.

Actioma is telefonisch bereikbaar via Hermen van Dorp op 06-12240600 

Actioma
p/a Van Broeckhovenlaan 4,

5213 HX Den Bosch
tel: 06-12240600 
e-mail: hermenvandorp@gmail.com

Het Dekkersfonds is telefonisch bereikbaar via Karin van Leeuwen op 013-4647608 of via e-mail: info@dekkersfonds.nl
Meer informatie over het Dekkersfonds kunt u vinden op www.dekkersfonds.nl