blokje

Welkom in de website

Actioma is een zelfstandige stichting gericht op de maatschappelijke activering van vrijwilligers uit met name levensbeschouwelijke kring.  

Actioma is geworteld in het katholiek maatschappelijk activeringswerk dat wordt gevoed door het katholiek sociaal denken. Dit denken is in de huidige tijd actueel: vooral door de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus waarin opgeroepen wordt om zorg te hebben voor elkaar en de aarde.

Binnen het netwerk van katholieke organisaties voor maatschappelijk activeringswerk vervult Actioma alleen een faciliterende rol. Het uitvoerende werk wordt gedaan door de regionale m.a.-organisaties. Bent u geïnteresseerd in het katholiek maatschappelijk activeringswerk in uw regio en wilt u daar graag meer over weten: klik dan op "netwerk", daar vindt u de adresgegevens en toegang tot de websites van de instellingen voor meer informatie over hun programma's.

Actioma staat open voor (samenwerking met) andere organisaties en instellingen die actief betrokken zijn bij het doen van onderzoek en het uitvoeren van ontwikkelingswerk met betrekking tot vraagstukken van uitsluiting en achterstelling en het mobiliseren van vrijwilligers daarop. 

Een voorbeeld hiervan is de landelijke inspiratiedag die op 9 maart 2024 in Hilversum wordt georganiseerd. Samen met Kansfonds, Huis van Dominicus en KRO-NCRV worden de krachten gebundeld voor mensen die actief zijn op het gebied van caritas en diaconie. Het thema van deze dag is: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Er is een afwisselend programma samengesteld met mooie lezingen van Corine van der Loos, mgr. De Korte en Erik Borgman , inspirerende workshops over o.a. hoop, geestelijke zorg voor gevangen en zingeving onder studenten en natuurlijk de uitreiking van de KansInspiratieprijs aan projecten op gebied van diaconie en caritas. 

Meer info en aanmelding via deze link

PLAATS                 Mediagebouw  's-Gravelandseweg 80, Hilversum 
DATUM EN TIJD   Zaterdag 9 maart, 10.00 - 16.00 uur


Actioma is telefonisch bereikbaar via Hermen van Dorp op 06-12240600 

Actioma
p/a Van Broeckhovenlaan 4,
5213 HX Den Bosch
tel: 06-12240600 
e-mail: hermenvandorp@gmail.com

Het Dekkersfonds is telefonisch bereikbaar via Karin van Leeuwen op 013-4647608 of via e-mail: info@dekkersfonds.nl
Meer informatie over het Dekkersfonds kunt u vinden op www.dekkersfonds.nl